КЛЪСТЕР

Ще направим пространствата да станат места!

За нас

КЛЪСТЕР на градоустройство и планиране е сдружение с нестопанска цел, което е създадено с цел свързване на всички части, които съчиняват сложен механизъм за функциониране на обществото, икономиката, институциите от публичния сектор, неправителствени организации, граждани, и съвмесно насърчаване на развитието на всички аспекти на градското планиране

Цели

Основните цели на сдружението са:

  • Усъвършенстване и развитие на всички сегменти на градското планиране,
  • Подобряване на бизнес средата на регионално ниво,
  • Cътрудничество с научни и правителствени институции, отговорни за тази област,
  • Cъвмесно сътрудничество, обмен на опит, обучение и свързване на всички членове на здружението,
  • Pазвитие на общественото съзнание за важността на тази област.

Целите ще осъществим по различен начин, разработване на творчески идеи, изследвания, анализи, свързване, чрез информиране, обучения, промоции, чрез архитектура и дизайн на градска среда

Проекти