GRUPI(CLUSTER) I PLANIFIKIMIT URBAN

Do të bëjmë që hapësirat të bëhen vende

Rreth nesh

GRUPI(CLUSTER) I PLANIFIKIMIT URBANështë shoqatë jo-fitimprurëse, e formuar në mënyrë që t’i lidhë të gjitha pjesët që përbëjnë mekanizmin e ndërlikuar të funksionimit të shoqërisë, të ekonomisë, sektorit publik, institucioneve, organizatave jo-qeveritare, qytetarëve, dhe së bashku për t’i çuar përpara dhe për t’i zhvilluar të gjitha segmentet e

Objektivat

Objektivat kryesore të Shoqatës janë:

  • Përmirësimi dhe zhvillimi i të gjitha segmenteve të planifikimit urban;
  • Përmirësimi i mjedisit të biznesit në nivel rajonal,
  • Bashkëpunimi me institucionet shkencore dhe qeveritare përgjegjës për këtë fushë,
  • Bashkëpunimi i ndërsjellë, shkëmbimi i përvojave, trajnimi dhe lidhshmëria e të gjithë anëtarëve të Shoqatës,
  • Zhvillimi i vetëdijes publike për rëndësinë e këtyre fushave..

Objektivat do t’i përmbushim përmes operacioneve të ndryshme, me zhvillimin e ideve kreative, me hulumtime, analiza, lidhshmëri, informacione, edukim apo trajnime, promovim, përmes arkitekturës dhe projektimit apo dizajnit urban.

Projektet